Днес ви представям няколко въпроса и размисли, на които преди година имах удоволствието да отговоря за сп. Първите 7 За това защо е важна бременнноста като период, защо трябва да се подготвим за раждането и какви решения трябва да вземем.

 

За какво трябва да се подготвят жените, докато са бременни и как?
Бременността е период на промени, не само физически, но и емоционални. Това е момент, в който двойката се готви за бъдещите промени, които ще се случат в техния микросвят. Очакването на дете е свързано с промени в динамиката на връзката, в отношенията с партньора. Освен чисто физическите промени за майката, а и за двойката е важно да се подготви да посрещне бъдещия член на семейството.

Какви промени трябва да въведат в начина си на живот, за да си осигурят добър изход от бременността?
Опитът показва, че колкото по-добре подготвена е бъдещата майка, толкова е по-вероятно е раждането да протече добре. Все повече се говори за физическата подготовка – добра двигателна активност – спорт, йога, хранене, здравословния начин на живот. Несъмнено е важно, обаче, жените да са и психически подготвени. Бременността е период, в който жената започва да се свързва със своето бебе, подготвя се за срещата с него. На курсовете много говорим за пренаталното общуване, как бъдещите майки могат да общуват с бебето.
Говорим много за подготоваката на майките не трябва да забравяме и ролята на бащата, неговите страхове, очаквания и емоции.

Кои са основните неща, които жените трябва да правят, докато са бременни?
Бих обощила – само едно – да се информират. Когато жените имат достатъчно информация, за това какво е раждането, какви са болничните практики, интервенции, какво се случва с тялото по време раждането, за това колко важен е първият контакт с бебето, тогава и само тогава могат да вземат решения, които да ги удовлетворят. За мен позитивно раждане е раждане, което ни удовлетворява. Тогава приемаме положително решенията, които сме взели и опита, който сме преживели.

 

Как да се подготвят за раждане и отглеждане на бебе още от бременността?
Освет чисто физическо събитие бременността и раждането са изключително важни събития в психическия живот на жената. Като такива те са свързани с психологичния образ, със себеусещането, в отношението към тялото и неговите възможности, има връзка за бъдещата връзка майка-бебе.

Говорим за това бъдещите майки да са наясно как техния психичен живот се отразява на бебето. Доколко важно е с какво се занимаваме по време на бремеността, до клоко важно е да сме обградени с хора, които споделят нашите ценностти и вярвания за бременността, раждането и отглеждането на бебето. Жени, които имат възможност да говорят за това как се чувстват по време на бременноста, се справят по-добре след раждането, не само с тревожността, но и с предизвикателствата на майчинството.

Има ли важни решения, които трябва да вземат по време на бременността?
Решенията, които майката взема след като разбере, че е бременна касаят вече не само нея, но и бъдещото й дете. Затова и наблягаме на това колко е важно да са информирани за различните възможности, за това как различните процедури, медикаменти или събития се отразяват на бебето.

Разбира се че няма идеални решения, всяко такова носи своите плюсове и минуси. Но колкото по-добре информирани са майките, толкова по-уверени ще бъдат при процеса на вземане на решения, ще знаят каква информация им е нужно, къде да я потърсят, ще са запознати с правата и с възможните последствия от решенията си.

Защо е добре да се свържат и разговарят с дула?
Според мета анализ, включващ над 45 хиляди жени се определят 4 основни фактора, които самите жени оценяват от преобладаващо значение за удовлетворението им от раждането. Един от тези фактори е получаваната подкрепа от обгрижващите лица. Жената има нужда да се чувства в спокойна и сигурна среда. Да се чувства подкрепяна и окуражавана. В съвременната система на здравеопазване лекарите са много добри здравни специалисти, но грижата им е основно на физически ниво. За емоционалните нужди на пациентите, и в частност на раждащите, се говори много малко или почти никак. А е от особено значение. Придружаващите лица – партньор, дула имат точно тази задача. Техен фокус са емоционалните преживявания на майката.

Има ли остарели схващания по отношение на грижата за бременността, които все още витаят тук?
Нуждаем се от много промени. Може би трябва да започнем от най-базисното ниво. От отношението. Дори и това как говорим за бременността и раждането. Важно е какви думи използваме, тези думи пораждат определени емоции, мисли, нагласи.
Много се говори за въвеждането на акушерския модел на грижи, което се надявем да се случи в близко време в България.

Време е да можем да погледнем на бременните не като на пациенти. Да има лично отношение, внимание, разбиране.
Западната цивилизация обича да унифицира.. имаме таблици, проценти и промили за всичко. Норма… извън нормата.. ,и това не подминава и раждането – термин, таблица според която трябва да напредва с определени сантиметри за опредлено време и т.н….. Всяка жена, обаче, има уникален ритъм и е важно да следваме уникалния ритъм на Нейното тяло. Когато жената научи, че може да се довери на своето тяло може да роди, разчитайки на собствените си възможности.

Какво бихте искали всички бременни жени да знаят?
Раждането и бременността са уникални събития… За повечето жени се случват веднъж или максимум два-три пъти.  Важно е жената да знае какво се случва с нея, какви са възможностите, пред които може да избира и най-важното според мен да бъде в центъра на собствената й бременност и процес на раждане.
Бих искала всяка жена да знае, да е уверена в това, което иска и да има активната роля – да избира как иска да роди, атмосферата, присъстващите лица и да участва при вземането на решения в процеса на раждането.

 

Тази статия е публикувана за пръв път в сп. Първите 7 

http://purvite7.bg/aneta-matatama-i-bremennostta-kato-pozitivna-terapiya/

Коментари

Коментирай