За СМисъл

За Мен

Аз съм Анета и мога да ви помогна тогава, когато се опитвате да намерите СМисъл, да разберете по-добре себе си, да се свържете с другите или да се справите в трудна ситуация….

Моята история

 

Определено не съм от хората, които могат да кажат че винаги са знаели с какво ще се занимават. Харесвала съм и съм искала да се занимавам с много и едновременно различни неща…….

Мисия

Чрез образователни и терапевтични ресурси подпомагаме деца, родители и възрастни да достигнат пълния си потенциал.

 

Визия

Мечтаем за бъдеще, в което децата и родителството са високо ценени и всеки от нас може да получи подкрепата и ресурсите, от които се нуждае, за да се развива пълноценно.

 

Как работя и преподавам

С преживяване

Знам че преживяването е най-добрият начин за учене, за изследване на нови модели на поведение, за експериментиране и развиване на нови способности. Затова в програмите си използвам психодрама и различни действени методи – практически упражнения, казуси и ролеви игри, чрез които участниците имат възможност да преминат през нов опит и да го интегрират по-цялостно.

С емоция

Ние сме емоционални същества, но често се затрудняваме да разпознаваме и назоваваме чувствата и емоциите си и да ги интегрираме. В нашите програми – когато експериментираме, изследваме или учим отделям специално внимание на това да разбираме по-добре своя емоционален опит и изследвайки потока от емоции и чувства да разбираме по-добре себе си и връзките с другите и околният свят.

С мисъл

Всичките ни обучителни програми са създадени на базата на внимателен подбор от различни доказани теории и практики. Включваме съвременни научни изследвания, базирани на данни, за да дадем обективна информация и подходи на всеки. Подбираме адекватна и смислена информация в областта на психичното здраве,  родителството и грижата за децата!

С внимание

Вярвам че всеки от нас е уникален и различен и че не съществуват универсални решения. Затова подхождам и с индивидуално внимание към всеки един въпрос, ситуация, към всеки един, към всяко едно дете и семейство. Отделям достатъчно ресурси и внимание на всеки и затова работя индивидуално или в малки групи, които предоставят достатъчно пространство за всеки и всичко, което е важно.

Да работим заедно!