За мен и СМисъл

Аз съм Анета и подпомогам деца и възрастни по пътя им към личностно израстване и преодоляване на трудности и проблеми в ежедневието им.
Помагам на деца и възрастни да бъдат по-цялостни, по пълноценни, автентични  и креативни в живота и взамиоотношенията си.

Вярвам че всеки от нас е може и трябва да бъде творец на собствения си живот- такъв, какъвто иска да бъде. Че всяко дете, всеки родител, всеки мъж и жена  е уникален и заслужава да бъде високо ценен, уважаван и подкрепен в търсенето на смисъл, на истина за себе си и живота, който иска.

Знам – че всички ние желаем промяна – промяна към едно по-автентично, осъзнато и щастливо съществуване.

Посветила съм се на това да дам възможност на всеки да разбере и осмисли по-добре своя вътрешен свят, ролите в живота си и взаимоотношенията си с другите и да може да прави по-добри и различни избори.

За да ви подпомогна предлагам образователни и терапевтични ресурси –   информация и обучения  относно  бременността и раждането, родителството,  отглеждането и възпитанието на деца и психичното ни здраве;  консултиране и психотерапия.

Работя като психолог и обучител от 15 години, имам опит както в корпоративния бранш и неправителствения сектор като обучител, фасилитатор и водещ на групи, така и в последните години и със собствена консултативна и терапевтична практика, насочена към деца, родители и възрастни.

Преминала съм различни обучения и пътят ми ме е срещнал с различни терапевтични подходи, но съм привлечена от психодрамата и гещалт терапията, които използвам в работата си, заради спецификата им и принципите им за креативност, спонтанност, автентичност и честност, които са и мои ценостти.

Взирайки се себе си , винаги съм откривала една непрекъсната енергия, която цял живот ме е карала да търся, да действам, да се впускам в нови и нови неща, да творя, да искам да организирам и вдъхновя.

Пристрастена съм към ученето и със същата страст обичам да чета, да готвя и да пътувам. Търся щастието и често го откривам в малките неща и в миговете на споделено щастие със семейството си и двете си дъщери. Сцената винаги ме е привличала и участвам като водещ и актор в трупа за Плейбек театър “ЗаЕдно”

Виж повече за моята история!

Образование и квалификация

Образование

2018-2020 г – Нов Български Университет, специалност Психология на развитието

2010-2012 г – Нов Български Университет, магистър – специалност Артистични психо-социални практикии психодрама

2006 -2008 г – Нов Български Университет, специалност Когнитивна наука

2001 – 2006 г – СУ ”Св. Климент Охридски”, бакалавър – специалност Психология

Квалификация

2019 г – 2023-International Certified Tele’Drama® Practitioner Level 2- International T`eledrama Institute (ITI) ( сертифициран Теледрама практик – Международен Институт по Теле’драма)

2020 г – 2022- Гещалт Игрови терапевт, Фондация „Вайълет Соломон Оуклендър“

2017 г – 2021- гещалт психотерапевт, Български институт по гещалттерапия, София, България

2015 – до сега – продължаващо обучение  за психодрама терапевт към „Психодрама, социометрия и групова динамика. Обучител: Фондация Психотерапия 2000, обучителна организация, член на БДПГТ и FEPTO

2013 г – 2016 – 4 годишно сертификационно обучение – „Психодрама с деца – индивидуална и в групи“ по метода на Alfons Aichinger и Walter Holl.: Обучители: Хелена Брем и д-р Фабиан Блобел, Швейцария

2013 г – Инструктор за подготовка за раждане, обучение Childbirth Education към международната организация ENCA (European Network of Childbirth Associations), обучители: Хани Оор и Tea ван Туйл – Холандия, София, България

2012 – 2013 Базисно ниво по „Позитивна психотерапия“, Дружество по позитивна психотерапия в България, обучители Ирина Кирякова, Надежда Милева, София, България.

2010 г – Обучение за доброволен консултант по кърмене. Национална асоциация “Подкрепа за кърмене”. Обучители д-р Анета Попиванова, Христина Янева.

 

Тренинги и семинари

 2023 – Онлайн Програма за ориентираната към ментализация психодрама,Водещ: д-р Рейнхард Т. Крюер

2020 – дистанционно едногодишно обучение в полетто на психоанализата и ранното детско развитие -обучители: Мириам Сежер, Ерика Парлато, Мари-Кристин Лазник, Мари-Клер Бюнел, Жан-Пиер Уинтер и др.

2019 г – обучител –  Карти “Приятелство” – Обучение за развитие на емоционална грамотност и умения за разрешаване на конфликти при деца, Relationships are Forever Foundation – Малта, София, България

2018г –  Арттерапия за деца и юноши с асоциативни карти ОХ , Институт ОХ Карти – България.

2017- 2018 г -Обучителен курс по детска психотерапия,Институт по позитивна психотерапия -България , водещи: Милена Манова, София , България

2017г – Семинар“Въведение в гещалттерапията”, водещи Елена Илиева и Ирина Кирякова, Български институт по гещалттерапия, София, България

2016 г – Обучение в ресторативни практики /Training in Restorative Practices, обучител Keith Hickman, International Institute for Restorative Practices- Будапеща, Унгария

2015 г – Психодрама и действени методи в групи с родители на деца с психични или педагогични проблеми, Обучител: д-р Фабиан Блобел, Швейцария

2015 г – 2016г – “Методи в работата с групи с юноши” – Обучител: д-р Фабиан Блобел, Швейцария

2014 г – Обучителни семинари „Слънчева педагогика“, София

2014 г – Семинар „ Демократично образование“ с водещ Яков Хехт

2011 г – „Психосоматичните заболявания и психодрамата“: Обучител Марша Карп, психотерапевт и международен психодрама обучител

2011 г – „Арт-терапията като метод при деца с поведенчески проблеми“ – Българска Асоциация по Арт-Терапия

2003г – 2004г – Курс по психоаналитична теория и практика. Едногодишно практическо обучение в тълкуване на сънища.

Тестове и методики

2020 – Сертификационно обучение в “Denver II” – скрининг тест за детско развитие от 0 до 6 г

Да работим заедно!