Цени

Индивидуална консултация – възрастни

Продължителност:  50 мин

Цена: 70 лв

Индивидуална консултация  – дете

Продължителност: 40 мин

Цена: 60 лв

Консултиране на родители

Продължителност: 60 мин

Цена: 70 лв

Участие в психодраматична терапевтична група за деца

Продължителност:15срещи х 90 мин

Цена: 50 лв на среща( сумата се заплаща за всички 15 срещи – Общо: 750 лв)

 

Да работим заедно!