Цени

Индивидуална консултация (за дете, юноша или възрастен)

Продължителност: 40 мин – за дете / 50 мин – за възрастен

Цена: 40 лв

Консултиране на родители

Продължителност: 60 мин

Цена: 40 лв

Пакет от 4 консултации  – 120 лв

Участие в психодраматична терапевтична група за деца

Продължителност:15срещи х 90 мин

Цена: 30 лв на среща( сумата се заплаща за всички 15 срещи – Общо: 450 лв)

 

Да работим заедно!