Обучения, консултиране и психотерапия

Всеки може да достигне пълния си потенциал, да намери собствените си сили, идентичност и креативност и да се чувства добре в живота и взаимоотношенията си.

Разбирам колко трудно може да бъде понякога да намерите правилният начин, информация, сили или ресурси, за да извървите своя път и да се справите с предизвикателствата. Да получите достоверна информация, да получите отговори, да се  преборите със своите вътрешни конфликти, да превъзмогнете вътрешна болка, да погледнете по различен начин на ситуацията.

Затова посветих години да се образовам и квалифицирам – с академичното си образование по психология,  с дългогодишни обучения по психотерапия, усвоявайки различни методи и методики за работа с деца и възрастни.

За да ви подпомогна предлагам образователни и терапевтични ресурси –   информация и обучения  относно  бременността и раждането,родителството,  отглеждането и възпитанието на деца и психичното ни здраве;  консултиране и психотерапия.

За деца и юноши

Курсове и Обучения

Индивидуално консултиране и психотерапия

Психодраматични групи за деца

 

Психодраматични групи за юноши

За родители

Блог

Обучителни групи за бъдещи родители – “Всичко за раждането” и “Ние и бебето”

Уебинари за родители

Консултиране за родители

За възрастни

Магазин

Индивидуално консултиране и психотерапия

Онлайн консултиране и психотерапия

Как работя и преподавам

С преживяване

Знам че преживяването е най-добрият начин за учене, за изследване на нови модели на поведение, за експериментиране и развиване на нови способности. Затова в програмите си използвам психодрама и различни действени методи – практически упражнения, казуси и ролеви игри, чрез които участниците имат възможност да преминат през нов опит и да го интегрират по-цялостно.

С емоция

Ние сме емоционални същества, но често се затрудняваме да разпознаваме и назоваваме чувствата и емоциите си и да ги интегрираме. В нашите програми – когато експериментираме, изследваме или учим отделям специално внимание на това да разбираме по-добре своя емоционален опит и изследвайки потока от емоции и чувства да разбираме по-добре себе си и връзките с другите и околният свят.

С мисъл

Всичките ни обучителни програми са създадени на базата на внимателен подбор от различни доказани теории и практики. Включваме съвременни научни изследвания, базирани на данни, за да дадем обективна информация и подходи на всеки. Подбираме адекватна и смислена информация в областта на психичното здраве,  родителството и грижата за децата!

С внимание

Вярвам че всеки от нас е уникален и различен и че не съществуват универсални решения. Затова подхождам и с индивидуално внимание към всеки един въпрос, ситуация, към всеки един, към всяко едно дете и семейство. Отделям достатъчно ресурси и внимание на всеки и затова работя индивидуално или в малки групи, които предоставят достатъчно пространство за всеки и всичко, което е важно.