За деца и юноши

Индивидуални консултации за деца и юноши

Помагам на деца и юноши, които имат емоционални, поведенчески или социални затруднения.

Психодраматични групи за деца

Групови занимания, които развиват емоционалната и социалната компетентност на децата, насърчават развитието на креативност и творчество и позволяват ученето на нови роли и поведение.

Психодраматични групи за юноши

Групови занимания, които помагат на юношите да се свържат с връстници, да научат повече за себе си, да усвоят нови социални роли и умения.

Да работим заедно