За възрастни

Индивидуални консултации и психотерапия

Всички ние  преминаваме през различни етапи от живота си, но някои от тях могат до ни затруднят, да ни донесат негативни емоции и предизвикателства. Работя като подкрепям хората да разрешат важни за тях проблеми през различните етапи на живота им.

Онлайн консултиране

Онлайн консултирането е подходящо за тези, които живеят в чужбина, на отдалечено място, пътуват често или нямат физическа възможност да посещават кабинета.

При извънредни обстоятелства онлайн консултирането също може да бъде единственият начин за срещи и терапия.

Да работим заедно