Често получаваме въпроси как протича една среща, родителите присъстват ли, и могат ли да прилагате нещо от наученото вкъщи, какво научават децата и как. По -долу ви представяме отговори на най-често задаваните ни въпроси за психодрамата за деца.

 1. Какво е психодрама?

Психодрамата е вид психотерапия, разработена от J.L.Moreno през 1921 г. Думата “Психодрама” идва от гръцката дума Psyche и Драма -в смисъл на действие.

Чрез психодрамата всеки участващ има възможност да постави на сцена различни житейски ситуации – минали, настоящи или бъдещи. Така чрез разиграване те стават по-лесно достъпни за изследване и разбиране. Участниците в психодраматични сесии могат сами да изпробват нови възможности и решения, както и да достигнат до дълбоки прозрения от опита на другите и от ролите, които играят.

 

 1. Какво е писходрамата за деца?

Този метод е създаден и развит от Alfons Aichinger и Walter Holl през последните 30 години в Германия. В България навлиза през 2012 г. с първото 4 годишно сертификационно обучение по темата.

Прилага се в групи с деца, на възраст от 5 до 12 години. Работи се в малки групи, аналогично на психодрамата за възрастни.

Детската психодрама се опитва да стимулира и подпомага спонтанността и креативността на детето, да му помогне да се справи със свои вътрешни проблеми и конфликти, да работи в група, да изрази това, което не може да формулира вербално, да изпробва нови роли и ситуации.

 

 1. Защо е толкова важна играта в психодрамата за деца

Психодраматичните групи за деца се базират на символна игра. Играта е езикът на децата, техният начини за изразяване на емоции и преработка на опит.

Играта описва реалността на детето, начина по който то вижда, преживява, чувства и интерпретира случващото се около него. Освен това разкрива, чрез детската фантазия, как би изглеждала желаната действителност, давайки идея на специалистите какво всъщност липсва на детето, за да се чувства пълноценно в реалния си живот. Затова и в символичната игра – характерна за децата в тази възраст – творческата активност се разкрива напълно, с всички свои характерни черти и е от първостепенно значение в психодрамата за деца.

 

 1. Как протича психодрамата за деца?

Всяка среща продължава 1.30 ч. След първоначалното загряване и споделяне следва обсъждане и избор на ролева игра. Децата и водещите използват различен реквизит, за да влязат по-лесно в ролите.

В първите сесии и при опознаването на групата и динамиката между децата, водещите предлагат различни рамки и сценарии за игра- в зависимост от възрастта на детето действието може да се развива във ферма, на тропически острови или галактически планети.

В течение на сесиите рамката е все по-свободна и децата се учат да договарят своите роли, да изразяват нуждите и желанията си, заедно да конструират норми и правила.

 

 1. Родителите участват ли в групите? Могат ли да участват братя, сестри или приятели на детето в една група?

Родителите не участват в заниманията. Като групов процес, който развива различни умения е важно децата да се чувстват от една страна в пространство, което могат да споделят всичко, което ги вълнува и да го изиграят, от друга сами да развиват важни социални умения.

Ако има записани брат или сестра, близък приятел е препоръчително, но не и задължително той/тя да участва в различна група.

 

 1. За кого е подходяща психодрамата за деца? С какво помага?

Чрез символните игри, детето има възможност да усвои, да изпробва нови за него роли, да експериментира с различни поведения, да види как поведението му влияе на другите и променя отношението им към него. В груповата работа и наличието на сигурно пространство с ясни правила и подкрепа от водещите детето има възможност да има положителен опит в групата, което му дава увереност.

Чрез психодраматичните групи децата се развиват:

Когнитивно – децата развиват зрително-активно мислене, въображение и внимание.

Емоционално – помага на децата да говорят и да отработят своите чувства и емоции в конфликтни ситуации.

Поведенчески – децата придобиват знания и опит за правилата на поведение в семейството, в училище, в обществото, което им помага за създаването на по-добри междуличностни отношения.

 

 1. А може ли да навреди?

Всяко дете е различно. Преди стартирането на всяка група провеждаме първоначална среща-интервю с дете и родител, за да имаме основна информация, която да ни помогне да преценим дали детето има готовност за работа в групов формат, както и да разпределим децата в такива групи, че да си бъдат взаимно полезни. Насърчаваме родителите да споделят всичко, което смятат, че е важно относно здравословното и емоционалното състояние на децата си – преживени травматични ситуации, негативен минал опит, приемат ли някакви медикаменти, имат ли поставени диагнози и пр.

Ако имате опасения, че работата в група би могла да навреди на детето Ви, нека ги обсъдим заедно. Всяка група се състои от максимум 8 деца в сходна възрастова група и има двама водещи с опит в работата с деца и обучени да работят с психодраматичния метод. Така ако в даден момент се случи някое дете да реагира по-емоционално, единият водещ може да му обърне индивидуално внимание, докато другият поеме грижата за останалата част от групата. На всеки няколко срещи с децата се провежда и по една среща с родителите, на която може да се коментира как се повлиява детето от терапията и в каква посока е добре да се работи в групата и вкъщи.

 

 1. Каква е ролята на водещите?

Ролята на водещите е да помогнат на детето да интегрира своите слаби и силни страни и да стане по-спонтанно и креативно. Да придобие нов опит и да може да пренесе този опит и в реалния живот. В психодрамата с деца това се постига чрез ролеви игри. Водещите могат да поемат различни роли, в зависимост от нуждата на децата, да вербализира чувствата в тях и отношенията, които се случват, за да могат децата по-добре да разбират собственото си поведение и поведението на другите.

 

 1. Какво е значението на ролите в писходрамата за децата

С израстването детето , след 5 годишна възраст става способно да влезе в ролята на някой друг и да погледне на себе си отвън.

Децата практикуват различни роли в игрите чрез размяна на ролите (майка,баща, учител, доктор и пр..), правейки “репетиция” за реалния живот, разширявайки детския ролеви репертоар, и позволявайки си да откриват света.

В писходраматичните групи децата имат възможност да експериментират с нови и различни роли и поведения. Да пробват какво е да да бъдеш малък и голям, слаб или силен, водещ или следващ. Научават се как да излизат от познатите, но понякога трудни за носене роли (напр. на „плахо дете“, „неуверено дете“, „агресивно дете“, „глупаво дете“, „същият като …“, и т.н.) и да изследват новите ролеви възможности.

 

 1. Какво е значението на групата? Какви са правилата на груповата работа

Специалното значение на групата на връстниците за развитието на детето е безспорно. Работейки в група възникват различни процеси, които пораждат комплект от норми, роли, отношения, и общи цели, характеризиращи конкретната група.

В група децата могат да опознаят другите, да разберат кои са важните за тях неща, да осъзнаят какво ги затруднява да общуват с тях. Чрез играта в група могат да се изследват и различни модели на доминиране и подчинение, сътрудничество, разрешаване на конфликти и пр.

В работата в група има няколко основни правила, които открито са представени от самото начало на груповите активности:

 • Всеки има право да бъде себе си и да се изрази без да бъде осъждан.
 • Словесна или физическа агресия е забранена.-
 • Всяко дете има право да спре играта, ако се почувства дискомфортно, чрез предварително уговорени дума и жест.
 • Децата могат да договорят и допълнителни правила, които да важат конкретно в тяхната група.

Коментари

Коментирай