Психодраматични групи за деца

Предлагаме пространство, в което децата ще научат повече за себе си и взаимоотношения си с другите. Ще изпробват широк набор от различни роли , което ще даде възможност да са по-спонтанни и креативни, когато се сблъскват с различни трудности и предизвикателства.

Психодрамата може да помогне на детето

 

  • Да отиграе свои вътрешни конфликти и проблеми;
  • Да повярва в себе си, в собствените си сили и възможности за промяна;
  • Да намери най-оптималните начини за справяне в трудни ситуации;
  • Да научи нови роли и поведения;
  • Да разбира по-добре и да се свързва с другите.

А какво е психодрамата? Психодрамата предоставя на участниците защитено и подкрепящо пространство, в което те могат да анализират настоящите, и да опитват нови и по-ефективни роли и поведения. Тя изяснява проблемите, повишава физическото и емоционалното благополучие, улеснява ученето и придобиването на нови умения.

Какво е психодрама за деца?

 

Психодраматичните групи за деца предоставят пространство в, което чрез игра децата изразяват своите конфликти, своите емоции и страхове. Позволява им да преживеят различни ситуации и сценарии и да намерят себе си.

Чрез играта децата могат да изразят всичко, което не може да бъде формулирано и асимилирано само чрез средствата на езика.

В групата децата се научават да общуват, да правят приятелства, да играят заедно, да сътрудничат, да се конкурират по един конструктивен начин, заедно да конструират правила, да споделят своите интереси и възгледи.

Чрез психодраматичните групи децата се развиват:

  • Когнитивно – децата развиват зрително-активно мислене, въображение и внимание.
  • Емоционално – помага на децата да говорят и да отработят своите чувства и емоции в конфликтни ситуации.
  • Поведенческо – децата придобиват знания и опит за правилата на поведение в семейството, в училище, в обществото, което им помага за създаването на по-добри междуличностни отношения.

 

За кого е психодраматичната група:

 

За деца на възраст между 5 и 12 години. Децата са разпределени в различни групи в зависимост от възрастта и инидивидуалните си характеристики.

Участието в групата е с предварително записване след провеждането на първоначално интервю.

 

Кога се провеждат групите:

Групите започват два пъти годишно – в началото октомври – I учебен срок  и през февруари – II учебен срок.

Всяка група е с продължителност 30 учебни часа, разпределени в 15 срещи , един път в седмицата, в продължение на 4 месеца.

Всяка психодраматична сесия е с продължителност от 2 учебни часа- 90 мин.

 

 

Цена:

Цената за посещение е 50 лв на сесия. Таксата (700 лв) се заплаща еднократно при започването на групите или на две вноски в първия и третия месец (2*350 лв)

Анета Калчева

Анета Калчева

Завършила съм психология в СУ Св. Климент Охридски и магистратура„Артистично психосоциални практики“ в НБУ.   В момента завършвам магистратура „Психология на развитието“ в НБУ. Работя като психолог, обучител и фасилитатор от 2006 г., а от 2011 г работя активно и с деца. В процес на психотерапевтично формиране като психодрама терапевт  към фондация “Психотерапия 2000“. Гещалт психотерапевт. Работя с деца индивидуално и групово.

Завършила съм 4 годишно сертификационно обучение в метода „Психодрама с деца“. Раoвам се, че съм един от първите специалисти, които започнаха да използват този метод в България.Провеждам психодраматични групи за деца от 2015 г и през този период съм имала възможност да водя над 25 групи с общо около 100 деца.