Индивидуални консултации и психотерапия за деца и юноши

Консултирането и психотерапията може да помогне на децата да развият необходимите им умения, за да се справят по-успешно с появилите се предизвикателства и трудности в живота им.

Децата и юношите могат да прояват различни поведенчески проблеми, както и да имат емоционални, обучителни и социални затруднения.

В работата си като детски психолог използвам игрова терапия, психодрама, но също и различни арт терапевтични техники, игри и рисунки.

Може да потърсите консултация за вашето дете при следните проблеми:

 • Срамежливост или изолация
 • Проблеми със самочувствието
 • Тръшкания и избухвания
 • Тревожност, безпокойство и паника
 • Агресия
 • Хиперактивност
 • Тормоз
 • Опозиционно поведение
 • Житейски кризи и загуби
 • Ревност към братя и сестри
 • Развод / раздяла на родителите
 • Травматични събития
 • Проблеми с идентичността

Деца:

Децата много често изразяват своите нужди и чувства чрез поведението си, и при проблем променят поведението без родителите да могат за разберат първопричината. Когато ги питат, малките деца трудно могат да намерят думите, за да кажат на възрастните как се чувстват и какво мислят.

Играта, от друга страна, им помага да отработят преживяванията си, да изследват различни гледни точки и да решават проблеми по един безопасен и сигурен начин.

Терапията може да помогне на детето:

 • по-добре да регулира емоциите и поведението си
 • да се чувства по-мотивирано
 • да намали тревожността му
 • да стане по- самоуверено
 • да придобие нови социални умения
 • да се справи по-добре с травма или преживяна загуба
 • да развие умения за решаване на проблеми
 • да се адаптира по-добре към промените в средата

Юноши

Юношеството е време на предизвикателства, когато тийнейджърите се сблъскват с огромни промени- в своето тяло , със сложни социални взаимоотношения, с повишена отговорност и започват търсене на своята идентичност и цел.

Често родителите са загрижени от поведението на юношата, което може да включва оттегляне от социални и семейни връзки, изолиране, чувство на тревожност и преумора, появяване на тъга или депресия и говорене за самоубийство.

На разположение съм да за да осигуря подкрепа по време на големи промени и засилени академични и социални изисквания. Терапията може да помогне на юношите да изградят устойчивост, да научат умения за справяне и да изследват своята идентичност в безопасно пространство.

Анета Калчева

Анета Калчева

 Завършила съм психология в СУ Св. Климент Охридски и  магистратура „Артистично психосоциални практики“ в НБУ.   В момента завършвам „Психология на развитието“ в НБУ. Работя като психолог, обучител и фасилитатор от 2006 г.,от 2011 г работя активно и с деца. В процес на психотерапевтично формиране като психодрама терапевт  към фондация “Психотерапия 2000“. Гещалт консултант и съм в продължаващо обучение за гещалт психотерапевт.

Имам опит в работата с деца в индивидуален и в групов формат. Водещ на психодраматични групи за деца съм от 2015 г, като през този период съм работила с 25 групи с деца.

В индивидуалните консултации използвам игрова терапия, психодрама и арт- терапевтични техники.