Курс  „Да се подготвим за раждането и живота с бебето”

Курс „Да се подготвим за раждането и живота с бебето”

„Да се подготвим за раждането и живота с бебето” е двудневна програма, която ви подготвя за раждането и началото на родителството. В нея обръщаме внимание на информирания избор и различните начини да се подготвите физически и психически за едно позитивно раждане. С...
Курс за подготовка на бъдещи родители – Моето позитивно раждане

Курс за подготовка на бъдещи родители – Моето позитивно раждане

Курсът „Моето позитивно раждане” се провеждаше като 6 седмично обучение в периода  2013-2016г. От 2017 г  до 2019г информацията бе  обновена и синтезирана в курса “Да се подготвим за раждането и живота с бебето.” От 2020г курсът е обновен и допълнен с нова...