+359 887 55 68 58 info@smisul.org

СМисъл съществува, защото

Искам да дадем възможност на родителите и децата в техните първи години да бъдат спокойни, уверени и справящи се, да предоставя информация, и дадем пространство, в което да споделят своите страхове, мечти, очаквания и копнежи.

Вярвам че заедно можем да създадем общност, в която родителството, децата и ангажирано отношение и грижата за тях са ценност.

Знам, че всички ние като родители искаме най-доброто за нашите деца, промяна в областта на родителството и грижата за децата – промяна към едно още по-автентично, осъзнато и истинско родителство.!

Мисия

Чрез услуги, обучения, образователни и терапевтични ресурси, информация, инструменти и идеи подпомагаме децата и родителите да достигнат пълния си потенциал.

Визия

Мечтаем за бъдеще, в което децата и родителството са високо ценени и членовете на семейството получават подкрепата и ресурсите, от които се нуждаят, за да осигурят щастлива и сигурна среда, в която децата и младите хора да се развиват.

КАК РАБОТИМ И ПРЕПОДАВАМЕ

С преживяване

Вярваме че преживяването е най-добрият начин за учене, за изследване на нови модели на поведение, за експериментиране и развиване на нови способности. Затова в програмите си използваме психодрама и различни действени методи – практически упражнения, казуси и ролеви игри, чрез които участниците имат възможност да преминат през нов опит и да го интегрират по-цялостно.

С емоция

Ние сме емоционални същества, но често се затрудняваме да разпознаваме и назоваваме чувствата и емоциите си и да ги интегрираме. В нашите програми – когато експериментираме, изследваме или учим отделяме специално внимание на това да разбираме по-добре своя емоционален опит и изследвайки потока от емоции и чувства да разбираме по-добре себе си и връзките с другите и околният свят.

С мисъл

Всичките ни обучителни програми са създадени на базата на внимателен подбор от различни доказани теории и практики за раждането, родителството и детското развитие. Включваме съвременна информация, научни изследвания, базирани на данни, за да дадем обективна информация и подходи на всеки. Подбираме адекватна, обективна и смислена информация в областта на родителството и грижата за децата!

С внимание

Вярваме че всеки от нас и уникален и различен и че не съществуват универсални решения. Затова подхождаме и с индивидуално внимание към всеки един въпрос, ситуация, към всяко едно дете и семейство.Опитваме се да отделим достатъчно ресурси и внимание на всеки и затова работим индивидуално или в амлки групи, които предоставят достатъчно пространство за всеки и всичко, което е важно.