Уебинар “Светът на детето – от 0 до 1 години”

Уебинар “Светът на детето – от 0 до 1 години”

Уебитеарът  „Светът на детето- от 0 до 1 години“ помага на родителите си взаимодействат с техните бебета по начини, които насърчават сигурната привързаност, успешната комуникация и развитието на мозъка. Уебинарът включва теория и техники, които се фокусират върху...
Уебинар “Светът на детето – от 0 до 1 години”

Уебинар “Светът на детето – от 0 до 1 години”

Уебитеарът  „Светът на детето- от 0 до 1 години“ помага на родителите си взаимодействат с техните бебета по начини, които насърчават сигурната привързаност, успешната комуникация и развитието на мозъка. Уебинарът включва теория и техники, които се фокусират върху...
Уебинар “Светът на детето – от 0 до 1 години”

Уебинар “Светът на детето – от 0 до 1 години”

Онлайн лекцията „Светът на детето- от 0 до 1 години“ помага на родителите си взаимодействат с техните бебета по начини, които насърчават сигурната привързаност, успешната комуникация и развитието на мозъка. Уебинарът включва теория и техники, които се фокусират върху...
Уебинар “Светът на детето – от 0 до 1 години”

Уебинар “Светът на детето – от 0 до 1 години”

Онлайн лекцията „Светът на детето- от 0 до 1 години“ помага на родителите си взаимодействат с техните бебета по начини, които насърчават сигурната привързаност, успешната комуникация и развитието на мозъка. Уебинарът включва теория и техники, които се фокусират върху...
Ранното детско развитие и играта

Ранното детско развитие и играта

Годините на ранното детско развитие е най-критичното и уязвимо време на развитието на всяко дете. Те осигуряват основата на всяко бъдещо учене – емоционално, интелектуално и социално. Базелтън 2001 Ранното детско развитие: В продължение на много векове ...