Цени

Индивидуална консултация – възрастни

Продължителност:  50 мин

Цена: 60 лв

Индивидуална консултация  – дете

Продължителност: 40 мин

Цена: 50 лв

Консултиране на родители

Продължителност: 60 мин

Цена: 60 лв

Участие в психодраматична терапевтична група за деца

Продължителност:14срещи х 90 мин

Цена: 45 лв на среща( сумата се заплаща за всички 14 срещи – Общо: 630 лв)

 

Да работим заедно!