За бъдещи родители

Предлагаме обучителни програми, в които акцентираме върху информирания избор и различните начини да се подготвите физически и психически за едно позитивно раждане.

За деца

Групи и занимания, които развиват емоционалната и  социалната компетентност на децата и юношите, насърчават развитието на креативност и творчество и позволяват ученето на нови роли и поведение.

За родители

Предоставяме на родителите умения и съвремена, научно обоснована информация за създаването на среда, в която да растат щастливи, уверени, социално и емоционално компетентни деца.

Курс  „Да се подготвим за раждането и живота с бебето”

Курс „Да се подготвим за раждането и живота с бебето”

„Да се подготвим за раждането и живота с бебето” е двудневна програма, която ви подготвя за раждането и началото на родителството. В нея обръщаме внимание на информирания избор и различните начини да се подготвите физически и психически за едно позитивно раждане. С...

повече информация
Психодраматична група за деца

Психодраматична група за деца

Предлагаме пространство, в което децата ще научат повече за себе си и взаимоотношения си с другите. Ще изпробват широк набор от различни роли , което ще даде възможност да са по-спонтанни и креативни, когато се сблъскват с различни трудности и предизвикателства....

повече информация
Курс за подготовка на бъдещи родители – Моето позитивно раждане

Курс за подготовка на бъдещи родители – Моето позитивно раждане

Курсът „Моето позитивно раждане” се провеждаше като 6 седмично обучение в периода  2013-2016г. От 2017 г информацията е обновена и синтезирана в курса "Да се подготвим за раждането и живота с бебето." За актуални дати за провеждане на курса вижте КАЛЕНДАР .   ...

повече информация
Практически семинари-Светът на детето

Практически семинари-Светът на детето

Авторски семинари за детското развитие   Какво се случва с детето през първите години? Кои са периодите на развитие? Какви игри развиват способностите на детето? Или защо да не изхвърляме ролките от тоалетна хартия и какви игри играем с тях? Може ли бебето на 12...

повече информация

КАК РАБОТИМ И ПРЕПОДАВАМЕ

С преживяване

Вярваме че преживяването е най-добрият начин за учене, за изследване на нови модели на поведение, за експериментиране и развиване на нови способности. Затова в програмите си използваме психодрама и различни действени методи – практически упражнения, казуси и ролеви игри, чрез които участниците имат възможност да преминат през нов опит и да го интегрират по-цялостно.

С емоция

Ние сме емоционални същества, но често се затрудняваме да разпознаваме и назоваваме чувствата и емоциите си и да ги интегрираме. В нашите програми – когато експериментираме, изследваме или учим отделяме специално внимание на това да разбираме по-добре своя емоционален опит и изследвайки потока от емоции и чувства да разбираме по-добре себе си и връзките с другите и околният свят.

С мисъл

Всичките ни обучителни програми са създадени на базата на внимателен подбор от различни доказани теории и практики за раждането, родителството и детското развитие. Включваме съвременна информация, научни изследвания, базирани на данни, за да дадем обективна информация и подходи на всеки. Подбираме адекватна, обективна и смислена информация в областта на родителството и грижата за децата!

С внимание

Вярваме че всеки от нас и уникален и различен и че не съществуват универсални решения. Затова подхождаме и с индивидуално внимание към всеки един въпрос, ситуация, към всяко едно дете и семейство.Опитваме се да отделим достатъчно ресурси и внимание на всеки и затова работим индивидуално или в амлки групи, които предоставят достатъчно пространство за всеки и всичко, което е важно.